Hem

VÄLKOMNA TILL VINSLÖV

Det lilla samhället med de stora ambitionerna!

Vinslöv har sedan några år blivit en välkänd ort.

Dels genom de omdiskuterade filmerna men även genom att orten tog en

förnämlig placering på en av de finare gatorna i Monopolspelet när detta nylanserades.

 

Denna hemsida vill presentera det utbud som finns på vår ort i form av service, företag och butiker, Här kan du också hitta information om skolor, kultur, nöjen och läsa mer om Vinslövs historia.

 

Vinslövs Handelsförening som står bakom denna sida finns även på Facebook där vi bl.a. berättar om aktuella arrangemang, lägger upp foton etc.

 

Föreningar, företag och organisationer som finns på denna sida ansvarar själva för att information och kontakuppgifter är korrekta.

 

Just nu pågår ett omfattande arbete med att uppdatera denna hemsida för att bli mer lättläst för synskadade och för att få en bättre funktionalitet för mobilanvändare. Ev felrapporter ber vi er skicka oss via vår mail (se kontaktuppg.)

 

ÄNTLIGEN DAGS!

 

Tömning och Restaurering av Vinslövssjön

Onsdagen den 1 april 2015 kl. 10.00.

 

Projektet presenteras och sjötömningen påbörjas.

Dämmesplatsen belägen på norra sidan av

Vinslövssjön

Representanter från Hässleholms kommun och från Vinslövs Alliansen kommer att informera.

 

EG BYGG AB gm Erik Gustavsson öppnar dämmet.

 

Samarbetspartners i projektet är:

•Länsstyrelsen genom LOVA-medel

•Hässleholms kommun genom ekonomiska

medel och offentliga resurser

•Vinslövsalliansen genom ideellt arbete

•Sparbanksstiftelsen Vinslöv

•EG BYGG AB

 

På initiativ av Vinslövs Alliansen och med

finansiering av Leader LAG PH genomfördes 2013 en förstudie rubricerad ”Förstudie restaurera Vinslövssjön 2013.” Denna förstudie ligger till grund för projektet.