© Vinslövs Handelsförening, bild- och textmaterial får endast användas med föreningens medgivande! VINSLÖV Vinslöv har sedan några år blivit en välkänd ort. Dels genom de omdiskuterade filmerna men även genom att orten tog en förnämlig placering på en av de finare gatorna i Monopolspelet när detta nylanserades Nu har en tredje film släppts, producerad av Bengt Roslund. VINSLÖV - Ett levande samhälle skildrar vad som händer i Vinslöv under ett år! Denna hemsida presenterar det utbud som finns på vår ort i form av service, företag och butiker, Här kan du också hitta information om skolor, kultur, nöjen och läsa mer om Vinslövs historia. Vinslövs Handelsförening som står bakom denna sida finns även på Facebook där vi bl.a. berättar om aktuella arrangemang, lägger upp foton etc. Föreningar, företag och organisationer som finns på denna sida ansvarar själva för att information och kontakuppgifter är korrekta. REPARATION AV BRON! Lite information om tider angående broprojektet i Vinslöv. (Stenbron vid Västergårda) Vi har för avsikt att iordningställa bron i Vinslöv med början fredagen den 4/9 kl 07:00 och avsluta projektet Måndag den 7/9 kl 24:00 om allt går enligt planering. Detta innebär att bron kommer att vara stängd för motorburen trafik under den tiden, men öppen för gång och cykeltrafik. Trafiken kommer att ledas om via Ignaberga förbi kalkbrottet. Berörda vägföreningar är kontaktade. Jag har även varit i kontakt med Hässleholm Miljö som bedriver verksamhet på Återvinningscentralen i Vinslöv för att få bort all tung trafik under den tiden som bron är stängd. Detta för att vägen som trafiken kommer att ledas om på via Ignaberga endast är farbar med fordon som har ett axeltryck som inte överstiget 8 ton. Vid eventuella frågor angående projektet så får ni gärna höra av er till mig.   Med vänlig hälsning/ Stefan Nilsson Projektledare